تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

High School Entrance Exam ( 高校入試 / Koko Nyushi)

  • سال : 2012
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی برای این فیلم / سریال منتشر نشده است