تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 24.S07E07.720p.BluRay.x264   DLBR
مترجم اصلی: ناشناس ترجمه بعضی ازمتون جا افتاده تنظیم و ویرایش با نسخه 720 [email protected] 
Farsi/Persian 24.S07E06.720p.BluRay   DLBR
Farsi/Persian 24.S07E05.720p.BluRay.x264   DLBR
تنظیم وویرایش بانسخه 720 از:[email protected] 
Farsi/Persian 24 Season 7 All Episode Bluray 720 Ver 2.0 Edited   javad1372
►مترجم اصلی: میلاد بابا نژاد ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2016 [email protected] 
Farsi/Persian 24 Season 7 All Episode Bluray 480 Ver 2.0 Edited   javad1372
►مترجم اصلی: میلاد بابا نژاد ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2016 [email protected] 
Farsi/Persian 24 Season 7 All Episode Bluray 1080 Ver 2.0 Edited   javad1372
►مترجم اصلی: میلاد بابا نژاد ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2016 [email protected] 
Farsi/Persian 24 Season 7 All Episodes HDRip 24   vmilad