تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 24.Season.2.All.Episodes.WEB-DL.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه وب | IranFilm.Net  
Farsi/Persian 24.S01Ep 1-6(Web-DL Source)   nimataghipour
تبدیل و برگردان از نیما. هماهنگ سازی از عرفان . کاری از گروه مسئولین زیرنویس ایران فیلم. هماهنگ با نسخه دوبله ایران فیلم 
Farsi/Persian 24 Season 02 all episode - 480p 123MB mkv ver   ehsan_houshmand
زیرنویس ها آماده بوده من فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian 24.S01Ep 1-6(All Web-DL) 1   nimataghipour
تبدیل و برگردان از نیما هماهنگ سازی از عرفان . کاری از گروه مسئولین زیرنویس ایران فیلم. هماهنگ با نسخه دوبله ایران فیلم