تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 24-فصل چهارم - کامل   DLBR
AGH79 : همون نسخه acmk2008 من فقط همرو یک فایل کردم 
Farsi/Persian 24-Season 4-complete-HDTV-25fps   DLBR
AGH79 : همون نسخه acmk2008 من فقط همرو یک فایل کردم 
Farsi/Persian 24-S04E24-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E23-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E22-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E21-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E20-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E19-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E18-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E17-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E16-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E15-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E14-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E13-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E12-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E11-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E10-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24-S04E09-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24-S04E08-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E07-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E06-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04E05-HDTV-25fps   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000fps 
Farsi/Persian 24-S04-complete-HDTV-25fps   DLBR
AGH79 : همون نسخه acmk2008 من فقط همرو یک فایل کردم 
Farsi/Persian 24 Complete Season 4 - Web-Dl 23.976fps Version   Ahoonid
با تشکر از مترجم...من فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Episode 1 1   HTK2006
 
Farsi/Persian 24-S04E04-HDTV-25fps 1   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24-S04E03-HDTV-25fps 1   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24-S04E02-HDTV-25fps 1   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24-S04E01-HDTV-25fps 1   acmk2008
ترجمه و تنظیم acmk2008 (Reza Atom) هماهنگ با نسخه HDTV 25.000 fps 
Farsi/Persian 24.S03.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-HDB 1   nimataghipour
من فقط جمع آوری کردم.نسخه اس آر تی 
Farsi/Persian 24.S03.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-HDB 1   nimataghipour
من فقط جمع آوری کردم.نسخه اس آر تی 
Farsi/Persian S04E02-LOL-xvid-asd 1   venusteam
برای ریلیز (XviD asd)